تهیه و توزیع کلیه لوازم تابلوسازی،چاپ لارج فرمت و تابلو روان

جوهر دستگاه چاپ سالونت

جوهر چاپ بنر و فلکس بست کالر BEST COLOR INK از بهترین مواد و تحت لیسانس کره تولید می شود.

شفافیت رنگ ها , ماندگاری بالا و کاهش گرفتگی هد ها باعث شده است که جوهر چاپ بنر بست کالر BEST COLOR INK با اقبال چاپخانه ها و همکاران شرکت تجارت مدرن مواجه شود

با بکار گیری جوهر بست کالر با صرف مقدار کمتری جوهر به کیفیت چاپ مطلوب خود دست خواهید یافت
 

ویژگیهای جوهر چاپ بنر و فلکس بست کالر

1- کیفیت ثابت و دانسیته رنگ یکنواخت 
2- 18 ماه ماندگاری رنگ در فضای آزاد 
3- تاییدیه کیفیت در سه مرحله کنترل کیفی 
4- مورد تایید شرکت های زار انگلستان , کونیکا 
و اپسون(سیکو) ژاپن 
5- بدون گرفتگی هد در تمام فصول سال

هدهای مناسب

1- زار 128 , زار 382 , 35 پیکو لیتر 
2- کونیکا 512 , 35 و 42 پیکو لیتر 
3- سیکو 510 , 35 پیکو لیتر
 

قابل استفاده در دستگاه های چاپ بنر و فلکس پایه سالونت زیر

VUTEC , DGI , INFINITI , FLORA , MUTOH , YASELAN , TECKWIN , WITCOLOR, JET-I , ALLWIN , SKYJET , CRYSTAL-jet , MYJET , …

 

مخصوص تمامی هد هاطراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top